Poznaj Swoją Płodność

Otrzymałam tę informację o warsztatach. Podaję dalej:) http://www.katowice.oaza.pl/dz/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=7

Przekazują istotną, a niedocenianą wiedzę, która otwiera na rozumienie organizmu, uczy ustalania poszczególnych okresów płodności, sprzyja pogłębianiu więzi i radości małżonków, pomaga w diagnozowaniu, leczeniu zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, by wymienić niektóre z zasług:)

Gra światła w drodze:) Pozdrawiam!

Reklamy