70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z Warszawy do Krakowa. Migawki okołoobchodowe.

20140731_12382320140731_152059 20140731_154344 20140731_155714 20140731_18511720140801_16391720140801_16513920140801_16401620140801_164226 20140801_16470820140801_16403620140820_151522© lMdm 2014

Mija 68 lat | POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944

G l o r i a   V i c t i s

http://www.youtube.com/watch?v=01IaKb6DmTw

Układ o zaprzestaniu działań wojennych. Mówi się, „Upadek Powstania Warszawskiego”, nie lubię tego określenia.

Duch się uniósł i gdy już nie było możliwości realnego kontynuowania walk, nie upadł przecież, ludzie w sercach nadal nosili to, co kazało im piersią bronić siebie nawzajem – Ojczyzny.

Ciszą głęboką
maszerowali
do Ożarowa
maszerowali,
wróg stał po bokach
maszerowali,
wróg salutował
maszerowali.
Miasto za nami,
miasto skrwawione,
zryte bombami.
Wszystko skończone.
Maszerowali,
maszerowali.
„Maszerowali” Jakub Jasiński

Po 63 dniach walki, o g. 21, kończą się działania wojenne.

Młodzi Powstańcy. Co czują??? Niektórzy tańczą żałobne tango. Młodość, śmierć, życie.

Potem nastąpił dla Nich kolejny trudny okres, znów walka. Pracowali, uczyli się dla Polski, ponieśli lata haniebnego urągania, poniżania przez ustrój, nie raz demaskując jego fałsz. I kulturą osobistą, i osiągnięciami, i hartem ducha, i samoświadomością – górowali. Maszerowali.

Ba, Maszerują!

http://www.youtube.com/watch?v=I9D6IknKJxc