WOKÓŁ PORODU XXI wieku | AROUND A DELIVERY OF THE 21st century Conference, Warsaw

Pragnę poinformować, że 14/10/2012 (niedziela) w Warszawie odbędzie się II sympozjum z cyklu PROFILAKTYKA ZDROWIA PROKREACYJNEGO pt. „WOKÓŁ PORODU XXI wieku”.

Zaproszenie kierowane jest do wszystkich zainteresowanych.

Przytoczę fragment ze strony internetowej wydarzenia (click):

Tegoroczna konferencja dotyczyć będzie problematyki okresu okołoporodowego.

Spróbujemy odpowiedzieć na pytania  :

Dlaczego Polska Rodzina boi się rodzicielstwa? Jak się do niego przygotować wraz z mężem? Czy możliwy jest „poród domowy” w warunkach szpitalnych? Jak się odżywiać zdrowo i z korzyścią dla siebie, dziecka i całej rodziny? Kiedy  wraca płodność po porodzie? Co zrobić by karmić piersią i dlaczego to tak ważne?

 Wśród zaproszonych gości znajdą się specjaliści i uznane  autorytety w tej dziedzinie w Polsce.

Prof. Michał Troszyński, Prof. Marian Gabryś, Prof. Ewa Dmoch- Gajzlerska, Prof. Bogdan Chazan, Prof. Jacek Rudnicki, dr Dorota Kornas- Biela, dr Wojciech Puzyna, dr Magdalena Nehring- Gugulska, dr Ewa Ślizień- Kuczapska, dr Elżbieta Gołąb, dr Piotr Klimas, dr Natalia Suszczewicz, dr Ewa Prokop, mgr Irena Chołuj, mgr Elżbieta Wiater, mgr Maciej Tabor, mgr Dorota Świątkowska, mgr Tomasz Duda, mgr Piotr Miśkiewicz, mgr Anna Otffinowska, mgr Magdalena Witkiewicz, mgr Bożena Kierył.

Szczegółowy program konferencji dostępny tutaj (click).

  • Opłata wynosi od 30-160 zł (studenci WUM/studenci innych uczelni/członkowie organizacji NPR/lekarze/pozostali).
  • Ważne terminy: 8.10. i 12.10.

Dodam od siebie, że uczestniczyłam w kilku konferencjach o podobnej tematyce z udziałem niektórych prelegentów, którzy pojawią się i tym razem –

– z całego serca polacam.